AKHWAT KITA DIGANGGU ARAB, BERINGAT SEBELUM KENA: KETUA HISBAH DPMT&JAKSI PCT

Monday, January 3, 2011

Menyesal dahulu tiada gunanya". Buat seluruh akhwat khususnya di Tanta, diingatkan sekali lagi supaya berjaga-jaga akan keselamatan diri. Jangan sedikit alpa, akan menempah penyesalan seumur hidup. Jaga dirimu, jaga pemakaianmu, jaga gerak-gerimu, supaya tidak terjerumus ke dalam kebinasaan. Mencegah lebih baik dari mengubati. Peringatan buat kita semua.

Kerjasama erat pihak kami HISBAH DPMT dengan JAKSI PCT akan terus berusaha memastikan gerak-kerja amar makruf nahi mungkar (menyuruh yang baik dan mencegah perkara mungkar) terus berjalan bagi kebajikan kita bersama. Semoga semua pihak dapat memberi kerjasama terbaik.

0 comments:

Post a Comment