EMINENT EVO '12: "Mahligai Cinta Di Syurga"

Monday, March 19, 2012

AHLI PANEL:
1. Ustaz Abdul Kadir B. Umar (Wakil Bait Muslim PMRAM)
2. Dr. Abdul Rahim B. Suhaini (Wakil Bait Muslim Iskandariah)
3. Ustazah Dayang Siti Noraini Bt. Awang Damek Yahya (Wakil Bait Muslim PMRAM).

0 comments:

Post a Comment